ورزش برای همه
ورزش برای همه

ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

سر به جلو
هایپر لوردوز
کج گردنی

آشنایی با وسایل و روش های اندازه گیری

روش های ارزیابی ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

مستقیم یا غیر مستقیم
تهاجمی یا غیر تهاجمی
تماسی یا غیر تماسی

ابزارهای ارزیابی ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

مشاهده
صفحه شطرنجی
خط شاقولی
عکس
گونیامتر گردن
خط کش منعطف
دستگاه تحلیل حرکت
رادیوگرافی

اسپاينال پانتو گراف وسیله ای برای اندازه گیری کیفوز پشتی و لوردوز می باشد.این ابزار که درقسمت انتهایی خود به یك دسته مجهز است بر روی چرخهایی با اصتحکاك کم سوار است و براحتی در سطح افقی و ساجیتال می تواند حرکت کند برای سطح انحنای ستون فقرات دستگاه پانتوگراف یك جدول ثابت دارد که مقدار قوس را نشان می دهد.بر اساس یافته های ورلیز مقدار کیفوز و لوردوز کمری که بوسیله پانتوگراف بدست می آید با مقدار آنها از طریق عکسبرداری در حالت ایستاده همخوانی دارد.

ناهنجاری های ناحیه سر و گردن ،روش های ارزیابی ناهنجاری های ناحیه سر و گردن ،ابزارهای ارزیابی ناهنجاری های ناحیه سر و گردن، اسپاينال پانتو گراف،كايفومتر،روش

ناهنجاری های ناحیه سر و گردن

كايفومتر از دیگر ابزارهای انداز هگیری کایفوز پشتی م یتوان به کایفومتر اشاره کرد که در مقایسه با خط کش منعطف از اعتبار کمتری برخوردار است و به دلیل سنگین بودن وسیله قرار دادن دقیق آن بر روی مهر هها به راحتی امکان پذیر نیست.

اينکلاينومتر اینکلاینومتر که اولین بار توسط لوبل  1967 طراحی شد، یك نقاله با عقربه متحرك است که زاویه میان لبه ی سطح اجسام را با خط عمود نشان می دهد. این وسیله تشکیل شده از یك نقاله پلاستیکی و دو پایه کوچك یا یك پایه بزرگ متصل به سطح خارجی نقاله و یك عقربه متصل به مرکز نقاله که به طور آزادانه نوسان می کند. این وسیله یك گونیامتر پاندولی ساده است که با یك عقربه حساس به نیروی جاذبه عمل می کند و زاویه مماس با سطح اندازه گرفته شده را نشان می دهد. در نوع جدید این وسیله بجای عقربه از یك نوع مایع استفاده شده است که در برابر جاذبه زمین حساس است. علاوه بر کایفوز، از این وسیله برای اندازه گیری لوردوز نیز می توان استفاده کرد، ولی از آنجایی که برای اندازه گیری به استفاده همزمان از دو وسیله نیاز است، لذا دقت و مهارت در اندازه گیری از عوامل مهم هنگام استفاده از این ابزار بشمار می رود. البته احتمالاً به همین دلیل تعداد اندکی از محققین تاکنون از این وسیله برای اندازه گیری پوسچر ایستا استفاده کرده ان

اسپاينال موس این دستگاه ساخت کشور سوئیس می باشد که برای اندازه گیری حرکت و انحنای بخشهای
مختلف بدن ساخته شده است. دستگاه اسپاینال موس یك موس و یك آنتن دارد که به صفحه نمایشگر وصل می شود. موس دیجیتالی دارای غلطك هایی م یباشد که با کشیدن این غلطك ها بر روی راستای ستون فقرات یا بخ شهای دیگر بدن، انحنا و زوایای آنها را بر روی صفحه نمایشگر نشان می دهد. همچنین این دستگاه قابلیت ثبت مشخصات فردی افراد را در برنامه نصب شده دارد.

روش كوب زاویه اصلاح شده کوب متداول ترین روشی است که برای بررسی قوس های ساجیتال ثبت شده از
طریق رادیو گرافی بکار می رود. در این روش ابتدا خطوطی موازی با صفحه فوقانی بالاترین مهره قوس که بیشترین انحنا را دارد و صفحه انتهائی پایین ترین مهره قوس که بیشترین انحنا را دارد رسم می شوند. سپس خطوطی عمود بر هر کدام از خطها رسم گشته و زاویه حاده تقاطع آنها تعیین می گردد. این زاویه به عنوان زاویه کایفوز یا لوردوز هنگام اندازه گیری قوس کمری نامیده می شود . همانطور که در شکل می توان دید روش کوب زاویه کایفوز را اندازه می گیرد، این روش مستلزم رسم خطوطی موازی با صفحات انتهای مهره های قوس مورد نظر می باشد. زاویه کیفوز با علامت (+)و زاویه لوردوز با نشانه (-) مشخص می شود.

برای مطالعه و دریافت کامل فایل به صورت PDF روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود (PDF, Unknown)

گردآوری: حسن عزیزی

از همین نویسنده بخوانید:

درباره

کارشناسی تربیت دبیر علوم ورزشی مربی فوتبال


ارتباط با ( حسن عزیزی) در اینستاگرام

ارسال دیدگاه جدید

توجه داشته باشید پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد . گزینه های ستاره دار الزامی می باشد *

تماس با ما

ایمیل: ehsan.saberi@dr.com

تلفن : 09193432106

ایمیل: v.baghaei1993@gmail.com

تلفن : 09193174357

مشترک خبرنامه ما شوید