ورزش برای همه
ورزش برای همه

پاورپوینت روانشناسی ورزشی – انگیزه

پاورپوینت روانشناسی ورزشی – انگیزه

پاورپوینت روانشناسی ورزشی (انگیزه)

پيش از پرداختن به مفهوم انگيزش، مناسب است مفهوم انگيزه نيز تبيين شود. انگيزه، در لغت به معنای سبب و دليل و چيزی است که کسی را به کاری وادار می کند. در اصطلاح نيز مفهومی است که دو جنبه در آن لحاظ شده است.

از يک سوی، محرک رفتار است که همان عامل و نيروی درونی است و رفتار فرد را موجب مي شود و از سوي ديگر، داراي نتيجه و هدف است که هميشه از جنبه ی تأثير در رفتار، به هدفی توجه دارد؛ چرا که هيچ رفتاری بدون انگيزه انجام نمي شود.

بنابراين، می توان گفت انگيزه، مفهومی دو منظوره است که از سوی، به محرک رفتار و از سوی ديگر، به نتيجه و هدف رفتار اشاره دارد.  شايد بتوان آن را چنين تعريف کرد: « عاملي درونی که موجب رفتار فرد می شود.»

انگيزش نيز در لغت به معنای تحريک و ترغيب است.  براي انگيزش تعريف های فراوانی شده است. که به يکي از آنها بسنده می کنيم: « انگيزش حالت روانی انسان است که او را در جهت خاصی تجهيز کرده، به انجام رفتارهايی مشخص وادار می کند. »

 نکته ی مهم در اين تعريف، وجود حالتی درونی است که شخص را برای  انجام کاری بر می انگيزاند و می توانيم آن را انگيزه بناميم که عاملی درونی به شمار می آيد. بنابراين، انگيزه، عاملی درونی است که انسان را به حرکت وا می دارد و انگيزش، حالتی است که در اثر دخالت انگيزه به انسان دست مي دهد. از سوی ديگر، انگيزه خود ممکن است از عامل يا محرکی خارجی متأثر باشد.

برای مثال، فرد با ديدن غذا، به غذا ميل پيدا کند يا با شنيدن فرياد کسی، در پی صدا برود. عامل خارجی برانگيخته شدن فرد برای خوردن غذا يا حرکت کردن، ديدن غذا يا شنيدن فرياد بوده است. همچنين انگيزه، ممکن است از نيازها، شناخت ها و هيجان ها ناشی شود که نمودار زير، رابطه ی اين عنصرها را نشان می دهد.

نيازها مانند گرسنگی و تشنگی، موقعيت های درونی فردند که برای ادامه ی زندگي ضروری اند. شناخت ها به رويدادهای ذهنی ويژه ای، مانند عقيده ها و انتظارها، اشاره دارند و هيجان ها نيز احساس ها و آمادگی فيزيولوژيکی و مانند آن را تجربه و سازمان دهی مي کنند.

انگیزش را معمولاً به سه طریق نشان میدهند: رفتار، فیزیولوژی و گزارش شخصی. رفتارهای باانگیزه شامل: تلاش، نهفتگی، پایداری، انتخاب، احتمال پاسخ، جلوه های صورت و حالتهای بدن را شامل میشود.

فعالیت سیستم عصبی مرکزی و هورمونی برای درک شالوده زیستی انگیزش و هیجان که اطلاعات بیشتری را در اختیار ما میگذارند فیزیولوژی انگیزش را بیان میکند. در نهایت، گزارش شخصی است که از طریق مصاحبه ها و پرسشنامه ها اندازه‌گیری میگردد. در بررسی انگیزش معمولاً موضوعاتی که مطرح میگردد به ترتیب:

1-  انگیزش برای سازگاری و انطباق مفید است.

2-  انگیزهها توجه را هدایت میکنند.

3-   انگیزه‌ها در طول زمان تغییر میکنند و بر رفتار تأثیر گذارند.

4-  انگیزش انواع مختلفی دارد.

5-  انگیزش گرایشهای نزدیکی و دوری را در برمی گیرد.

6-   در بررسی انگیزه‌ها، می‌توان متوجه شد که افراد چه چیزی را میخواهند.

7-   برای شکوفا شدن انگیزش به شرایط حمایت کننده نیاز داریم.

8-   هیچ چیز به اندازه نظریه خوب مفید نیست.

 

برای مطالعه و دریافت کامل فایل به صورت پاورپوینت روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود (PPTX, Unknown)

درباره


ارتباط با ( وحید بقایی) در اینستاگرام

ارسال دیدگاه جدید

توجه داشته باشید پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد . گزینه های ستاره دار الزامی می باشد *

تماس با ما

ایمیل: ehsan.saberi@dr.com

تلفن : 09193432106

ایمیل: v.baghaei1993@gmail.com

تلفن : 09193174357

مشترک خبرنامه ما شوید