ورزش برای همه
ورزش برای همه

بهداشت ورزشی

بهداشت ورزشی

بر اساس نویسندهموضوعات مشابه

59%
امتیاز کاربران

کتاب بهداشت ورزشی (با رویکرد تکواندو)

بهداشت ورزشی

تهیه وتنظیم : سید نعمت خلیفه

با همکاری :

دکتر عباس خدایاری – رضا ایمان زاده – علیرضا سهرابیان مقدم

فهرست مطالب :

فصل اول :مفاهیم بهداشت عمومی

 • تعریف بهداشت
 • آموزش بهداشت و اهمیت آن
 • بهداشت فردی
 • بیمارها و ضایعات پوست
 • جوش یا اکنه  – کفگیرگ – کورک –  کهیر – بیماریهای قارچ پوست و……..

فصل دوم : بهداشت ورزشی

 • سالن های ورزشی
 • دما  و رطوبت
 • تهویه

فصل سوم : بهداشت در سالن تکواندو

 • انواع میت ها
 • نحوه نگهداری میت ها
 • دستکش تکواندو
 • کفش تکواندو
 • کلاه نکواندو
 • لثه و……..

فصل چهارم : گرم کردن و سرد کردن در ورزش

 • اهمیت گرم کردن وسرد کردن
 • گرم کردن اختصاصی تکواندو
 • خستگی جسمی
 • خستگی فکری
 • خستگی در کودکان و نوجوانان  و……..

فصل پنجم : دوپینگ

 • تعریف دوپینگ
 • گرو های دوپینگ
 • روش های دوپینگ
 • محرک ها – تخریب کنندها و………

فصل ششم : اعتیاد

 • شاخص های اعتیاد
 • ترکیب های اعتیاد اور
 • کبد
 • استخون ها
 • مواد مخدر و ……..

فصل هفتم : پرسشنامه های ورزشی پزشکی

تعریف بهداشت
بهداشت عمومی عبارتست از مجموعه دانش و هنر پيشگيری از بيماری و تامين، حفظ و ارتقاي تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی كه منجر به توسعه جامعه شود. اين مفهوم در حوزه زندگي انسان گسترش يافته و به طريقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار میرود.

از اينرو از ديدگاه جهانی مطابق تعريف استانداردی كه سازمان جهانی بهداشت

(World Health Organization -WHO) از سلامتی ارائه كرده است، ميدان رسالت‌ها، سياست‌ها و وظايف و فعاليت‌های بهداشت عمومی، جهان شمول گرديده و از فرد به سمت جامعه جهانی پيشروی مي‌كند.

از ديدگاه فوق، سلامت عبارتست از تامين رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی كه معنای آن تنها به نبودن بيماري و نقص عضو، محدود نشده بلكه شامل سه محور جسم، روان و جامعه می شود و لذا هرگونه نقص و آسيبس كه به هريك از محورهای سه گانه وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به نبود سلامت مي‌شود.

از لحاظ تاريخی، بذر بهداشت كه حدود 3900 سال قبل از ميلاد مسيح كاشته شد و در 1946 بعد از ميلاد به عالی ترين ثمره خود كه تصويب اساسنامه سازمان جهاني بهداشت بود دست يافت و بدينوسيله هدف غائی بهداشت، تامين، حفظ و ارتقاي سلامت بشری اعلام شد.

عمده ترين شاهراه تامين و تضمين توسعه پايدار جوامع بشری برقراری كيفی سلامت افراد جامعه است. لذا رسالت و وظيفه اصلی بهداشت عمومی، استقرار تندرستی جامع و فراگير و با كيفيت تك تك افراد جامعه است. شايان ذكر است كه يكی از عوامل موثر بر بهداشت عمومی، شرايط و مقتضيات گوناگونی است كه سلامت فرد و جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به عبارت ساده تر هر عاملی كه از نظر جسمی، رواني و اجتماعی، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و ساير افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومی در اجراي وظايف و ماموريت خود تحت تاثير اين عوامل دگرگون و متحوّل مي‌شود و حاصل چنين تعاملی انعطاف پذيری بهداشت عمومی در برابر شرايط و بروز تغيير و تحولاتی است كه بر سلامت فرد و جامعه، اثر گذار است.

شايان ذكر است كه امروزه با توجه به مفاهيم عميق و اهداف گسترده بهداشت عمومی، مترادف با اين اصطلاح به نحو رايجی از واژه هاي پزشكی پيشگيری و پزشكی اجتماعی نيز استفاده می شود. زيرا بهداشت عمومی، فقط مجموعه قواعد مدوّن بهداشتی به منظور تامين، حفظ، توسعه و ارتقاي سلامت نيست! بلكه وسيله نيل به اين اهداف نيز می باشد.

وظايف بهداشت عمومی
برای تامين، حفظ و ارتقای سلامت، سيستم بهداشت عمومی، وظايف استراتژيك و مهمی را به عهده دارد كه اركان عمده آن عبارتست از :

1 ـ تعيين نيازهای بهداشتی و شناسايی عوامل و خطراتی كه سلامت فرد و جامعه را تهديد كند

2 ـ اولويت بندی نيازها و تعيين سياست‌ها و برنامه ها و اقدام براي پاسخ به نياز مربوطه

3 ـ ارزشيابی وضعيت بهداشتی جامعه و يافتن نقاط قوت و ضعف آن

4 ـ تعيين سياست‌ها و برنامه های كوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابير سازمان جهانی بهداشت برای تامين، حفظ و ارتقاي سلامت فرد و جامعه

5 ـ تامين منابع و امكانات و تربيت نيروی انسانی حرفه ای برای ارائه خدمات، انجام پژوهش و اجراي آموزش همگانی در راستای سلامت فرد و جامعه

6 ـ سالم سازی محيط زيست، افزايش سطح آگاهی های بهداشتی جامعه، بيماريابی و مهار بيماری های واگير و پيشگيری از ابتلاء به بيماری

7 ـ ارتقای سطح و تغيير سبك زندگی و اصلاح رفتارهای خطرساز فردی و اجتماعی در جهت تامين رفاه جسمی، روانی و اجتماعی براي تحقق، حفظ و ارتقاي سلامت و توسعه جامعه با توجه به راهبردهای هفتگانه فوق، طيف وظايف بهداشت عمومی، در ايجاد توسعه پايدار جامعه، اهميت يافته و بر حسب هريك از راهبردهای محوری و برنامه های اعلام شده سازمان جهانی بهداشت تعداد وظايف آن، روز به روز متحوّل شده و گسترش می يابد.

 

دامنه فعاليت‌های بهداشت عمومی
به طور كلی دامنه فعاليت‌های بهداشت عمومی، شامل موارد زير است :

1 ـ بررسی آماری، نيازسنجی، مطالعه، پژوهش و ارزشيابی امور بهداشتی

2 ـ آموزش بهداشت عمومی

3 ـ بهداشت محيط

4 ـ بهداشت مادر و كودك

5 ـ بهداشت سالمندان

6 ـ پيشگيری از بيماری های واگير

7 ـ بهداشت ورزشی

8-  ارائه خدمات آزمايشگاهی (غربالگری بهداشتی)

9 ـ امور جمعيت و تنظيم خانواده

10 ـ كنترل بيماری های غيرواگير

11 ـ نظارت بر مواد خوراكی، بهداشتی و آرايشی

12 ـ پايش و غربالگری مشكلات بهداشتی جاری و جديد

13 ـ تدوين سياست‌ها و برنامه های ضروری برای ارتقا و بهبود سطح و سبك زندگی فردی و اجتماعی

 برای دانلودکتاب بهداشت ورزشی روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود (PDF, Unknown)

درباره


ارتباط با ( احسان صابری) در اینستاگرام

ارسال دیدگاه جدید

توجه داشته باشید پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد . گزینه های ستاره دار الزامی می باشد *

تماس با ما

ایمیل: ehsan.saberi@dr.com

تلفن : 09193432106

ایمیل: v.baghaei1993@gmail.com

تلفن : 09193174357

مشترک خبرنامه ما شوید